درباره آمیتیس

شرکت سبدگردان آمیتیس (سهامی خاص) در تاریخ 1397/9/19 توسط جمعی از افراد با تجربه بازار سرمایه کشور ثبت و مجوز فعالیت خود را در تاریخ 1397/9/26 به شماره 11622 از سازمان بورس اوراق بهادار دریافت نمود. این شرکت پس از تجربه موفق در زمینـــه مدیریــت دارایـــی‌ها در صنـــدوق‌های با درآمد ثابت و سبدهای اختصاصی بعنوان یکی از نهادهای مالی شاخص در سال 1402 بعنوان زیر مجموعه هلدینگ سرمایه‌گذاری لقمان به عضویت خانواده بزرگ گروه مالی گردشگری درآمده است.شرکت سبدگردان آمیتیس با سرمایه ثبتی 1,000 میلیارد ریالی و مدیریت بیش از 40,000 میلیارد ریال منابع مالی، در جمع 10 سبدگردان برتر بازار سرمایه قرار دارد و فعالیت در حوزه صندوق‌های سهامی، بازارگردانی، تامین مالی جمعی، مشاوره سرمایه‌گذاری و همچنین مشاوره عرضه و پذیــرش را در دستــور کار خود دارد.

محدوده فعالیت آمیتیس

شرکت سبدگردان آمیتیس با هدف جذب و تخصیص منابع مالی، در حوزه های مختلفی فعالیت می کند که در حال حاضر بخش سبدگردانی و صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت، صندوق سرمایه گذاری در سهام، مشاوره سرمایه گذاری، مشاوره عرضه و پذیرش و تأمین مالی جمعی به صورت کامل فعال شده و بخش های دیگر نیز در آینده نزدیک شروع به فعالیت می کند.

هدف آمیتیس

هدف شرکت سبدگردان آمیتیس، ایجاد بستر سرمایه گذاری مطمئن و با حداقل ریسک برای سرمایه گذاران بوده تا منفعت سرمایه گذاران در این شرکت به نسبت سایر سرمایه گذاری ها تمایز داشته باشد و بدرخشد. به همین دلیل شعار شرکت آمیتیس به صورت «آمیتیس، درخشان بازار سرمایه» انتخاب شده است.

آورده آمیتیس

شرکت سبدگردان آمیتیس در طی مدت زمان فعالیت خود همواره خود را شریک، مشاور و همراه مشتریان خود دیده و تمام سعی خود را کرده تا بیشترین منفعت از سرمایه گذاری را نصیب سرمایه گذاران کند. این موضوع سبب همکاری شرکت های متعدد با این سبدگردان شده و اعتباری مضاعف به آمیتیس داده است.