درباره آمیتیس

شرکت سبدگردان آمیتیس (سهامی خاص)، یکی از زیر مجموعه‌های گروه مالی گردشگری بوده و فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری این گروه را انجام می‌دهد.

شرکت سبدگردان آمیتیس در سال 1397 مجوز رسمی فعالیت خود در زمینه سبدگردانی را از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با شماره ثبت 534904 و سرمایه ثبتی 20 میلیارد ریال اخذ کرده است. همچنین در همان سال با شماره ثبت 11622 شرکت سبدگردان آمیتیس به عنوان نهاد مالی در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید.

محدوده فعالیت آمیتیس

شرکت سبدگردان آمیتیس با هدف جذب و تخصیص منابع مالی، در حوزه های مختلفی فعالیت می کند که در حال حاضر بخش سبدگردانی و صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت، صندوق سرمایه گذاری در سهام، مشاوره سرمایه گذاری، مشاوره عرضه و پذیرش و تأمین مالی جمعی به صورت کامل فعال شده و بخش های دیگر نیز در آینده نزدیک شروع به فعالیت می کند.

هدف آمیتیس

هدف شرکت سبدگردان آمیتیس، ایجاد بستر سرمایه گذاری مطمئن و با حداقل ریسک برای سرمایه گذاران بوده تا منفعت سرمایه گذاران در این شرکت به نسبت سایر سرمایه گذاری ها تمایز داشته باشد و بدرخشد. به همین دلیل شعار شرکت آمیتیس به صورت «آمیتیس، درخشان بازار سرمایه» انتخاب شده است.

آورده آمیتیس

شرکت سبدگردان آمیتیس در طی مدت زمان فعالیت خود همواره خود را شریک، مشاور و همراه مشتریان خود دیده و تمام سعی خود را کرده تا بیشترین منفعت از سرمایه گذاری را نصیب سرمایه گذاران کند. این موضوع سبب همکاری شرکت های متعدد با این سبدگردان شده و اعتباری مضاعف به آمیتیس داده است.